مجله علمی - ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران- اطلاعات تماس
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس:
مشهد - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست- اتاق 183

آدرس پستی :
مشهد - صندوق پستی ۹۴۵-۹۱۷۳۵

تلفن تماس :
۳۸۷۰۷۰۵۶ - ۰۵۱(تلفکس)

۰۹۳۵۵۳۶۷۲۲۴

سامانه پیام کوتاه :
۳۰۰۰۲۵۸۱۰۰۳۵۰۰

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی - ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران:
http://jircsa.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب